Dane kontaktowe

Dietetyka i Żywienie Medyczne

SKRÓCONA INFORMACJA
§ RODO §
PEŁNA INFORMACJA
§ RODO §
POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN
DANE KONTAKTOWE

Health Inn Med Sp. z o. o. 

Health Inn Med (Poland) spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Wolności 11/500, 50-071 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000743822, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym 20 000 PLN, numer NIP 897-185-81-84, numer REGON: 380971456.

Formularz kontkatowy

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celach związanych z obsługą zgłoszenia zgodnie z naszą polityką prywatności
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram